Bước thực hiên đặt hàng:

B1: Khách hàng tìm sản phẩm trên website

B2: Khách hàng gọi tới hotline để tư vấn sản phẩm 

B3: Kho báo hàng cho khách.

B4: Khách hàng thanh toán cho chúng tôi theo tài khoản sau: